Warsztaty Teatralne

Fundacja Opera Silesia, której mam zaszczyt być prezesem powstała we wrześniu 2004 roku dzięki inicjatywie fundatorów oraz wsparciu Dyrektora Opery Śląskiej i jej pracowników. Opera Śląska w Bytomiu jest perłą kultury naszego regionu. Jej osiągnięcia znane są w całym kraju i na świecie. Jako była artystka baletu Opery Śląskiej, darzę tę instytucję ogromnym sentymentem. Moim pragnieniem stała się chęć rozpropagowania jej działalności poprzez pozyskanie nowych melomanów, a także krzewienie edukacji teatralnej wśród młodzieży. Zaangażowaniem i pracą ludzi, w tym pracowników Opery oraz pomocą finansową sponsorów chcemy wspierać dalszy rozwój Fundacji.
Podstawą jej działalności jest organizowany od kilku lat cykl edukacyjnych lekcji teatralnychKlub Młodego Melomana, przygotowany we współpracy z pracownikami Opery. Mają one miejsce raz w miesiącu i odbywają się w Sali im. Didura w Operze. Każdorazowo lekcje gromadzą w Operze od 100 do 200 osób. Lekcje oprócz teorii pozwalają młodzieży np. na wzięcie udziału w próbie chóru, baletu, przyjrzeć się pracy ludzi w Operze: reżysera, scenografa, czy technika teatralnego a także zajrzeć za kulisy, do sal, magazynów, pracowni malarskich, krawieckich i fryzjerskich. Fundacja opłaca również udział młodzieży w spektaklach teatralnych.
Inicjatywa skierowana jest do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym z bytomskich szkół. Szkoły zainteresowane bezpłatnym uczestnictwem w lekcjach teatralnych mogą do nas zadzwonić i zgłosić chęć swojego uczestnictwa.
Bardzo chcielibyśmy rozwijać swoją działalność, zaprosić do Klubu Młodego Melomana więcej szkół. Chcielibyśmy fundować stypendia dla wybitnie uzdolnionej młodzieży, wspomagać wyjazdy młodych artystów na konkursy wokalne i taneczne.

Do realizacji tych planów potrzebujemy funduszy, dlatego chcielibyśmy zarazić tym pomysłem ludzi wrażliwych na sztukę, rodziców, bytomian, którzy mogliby finansowo pomóc nam w realizacji naszych zamierzeń.

Czekamy na hojność sponsorów:
nr konta Fundacji 31 1050 1230 1000 0022 8338 3699

Zarząd Fundacji:
prezes fundacji Ewa Blaut
wiceprezes fundacji Ludmiła Jama Voigt

Prezes honorowy:
Wiesław Ochman

Rada fundatorów:

Wiesław Wiśniewski
Wincenty Blaut

Program lekcji:

1. Historia opery jako gatunku/ krótki rys historyczny gmachu Opery Śląskiej w Bytomiu. Zwiedzanie Opery. (prowadzenie – Ewa Blaut, Tadeusz Serafin)

2. Składniki opery: Orkiestra i jej rola. (prowadzenie – Ewa Blaut, Tadeusz Serafin)

3. Składniki opery: Chór i jego rola. (prowadzenie – Ewa Blaut, Kierownik chóru – Krzysztof Martyniak)

4. Składniki opery: Balet i jego rola; historia tańca. (prowadzenie – Ewa Blaut, Henryk Konwiński, Ola Kozimala-Kliś)

5. Składniki opery: Soliści, przygotowanie roli, charakterystyka pracy. (prowadzenie – Ewa Blaut, Tadeusz Leśniczak)

6. Nowe formy w Operze – musical, sztuki nowoczesne, koncerty plenerowe, nagrania CD, DVD; Nowoczesne formy promocji i reklamy. (prowadzenie – Krystyna Jankowiak lub Grażyna Konieczny)

7. Technika teatralna (światło, dźwięk, zmiany dekoracji). (prowadzenie – Grażyna Konieczna, ekipa techniczna)

8. Reżyseria, scenografia, kostiumy i rekwizyt teatralny w operze. (prowadzenie  - Ewa Blaut, Jarosław Świtała)